Villa - Radonutredning/radonbesiktning

Ett viktigt steg i att välja rätt åtgärd är att utföra en radonbesiktning/radonutredning. Kontakta oss så hjälper vi er!

För att vi ska kunna erbjuda er bästa möjliga åtgärdsförslag utför vi alltid en radonbesiktning av fastigheten. Efter radonbesiktningen vet vi om vi kan lämna radongaranti på åtgärd, det gör vi i 95% av alla fall. Vi är utbildade inom mätteknik och radonåtgärder och vi är medlemmar i Svensk Radonförening.

I vår radonbesiktning ingår RAD7-mätning, radonsniffer. Ett av de viktigaste instrumenten för att leta efter inläckagepunkter. Vi mäter gammastrålning från byggnadsmaterialet och utför en kontroll av ventilationsflöden. Samtidigt utför vi korttidsmätning av radon för att ytterligare kontrollera spridningen. Utöver detta går vi igenom alla ytor med markkontakt för att hitta otätheter.

Efter en radonbesiktning får ni en klar bild av källorna till radonproblemet och erhåller ett åtgärdsförslag för att sänka radonhalten under 200 Bq/m3. Vi erbjuder er även en offert med fast pris på radonåtgärder med radongaranti.

En radonbesiktning/utredning tar mellan 1,5-3h att utföra och vi arbetar över hela Norr- och Västerbotten.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss

Ärende

Kundcitat..

Arne, kund