Villa - Radonmätning

Du vet väl att det är enkelt att ta reda på om ditt hem har förhöjda radonvärden? Enda sättet att veta säkert, är att mäta. Vid långvarig exponering av förhöjda radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer. Efter rökning är radon den den största orsaken till lungcancer. För att erhålla ett årsmedelvärde måste radonmätningen utföras under eldningssäsong, 1/10 - 30/4 under minst 60 dagar. Kontakta oss så hjälper vi er!

Långtidsmätning av radon

Årsmedelbaserad mätning
Pris från: 495 kr inkl. moms

Korttidsmätning av radon 24h-48h

Snabb indikationsmätning av radon vid försäljning/köp av fastighet inom Luleå och Kalix kommun.
Pris: 1 950kr inkl. moms 

Riktvärde
Radon i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde: 200 Bq/m3 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus, FoHMFS 2014:16, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakta oss så hjälper vi er!

 

 

Kontakta oss

Ärende