Arbetsplatser - Vi mäter, utreder och åtgärdar - med radongaranti!

Vi kan utföra helhetslösningar från mätning till åtgärd eller delar av dessa. Vi erbjuder två trygga paket för radonmätning av arbetsplatser: Totalpaket och Baspaket.

Med 15 års erfarenhet inom radonområdet har vi kunskapen om hur man utreder och åtgärdar radon för att sänka radonhalten under gränsvärdet.

Vi är medlemmar i Svensk Radonförening och innehar alla godkänd utbildning inom mätteknik och åtgärder.

Vi arbetar över hela Norr- och Västerbotten.

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss för offert