Garantier

Radongaranti och trygghetsgaranti.

När vi lämnar vår radongaranti kan ni känna er trygga med att vi sänker er radonhalt till minst 200 Bq/m3.

För att vi skall kunna lämna radongaranti krävs det en radonbesiktning/radonutredning utförd av Nordiska radongruppen och att förutsättningar finns att våra åtgärder kan fungera som tänkt.

Eventuell radongaranti lämnas på offerterbjudande.

Vid radonmätning av flerbostadshus och arbetsplatser lämnar vi en trygghetsgaranti att våra mätningar är utförda enligt gällande metodbeskrivningar och följer myndigheternas krav och rekommendationer.