Villa - Vi mäter, utreder och åtgärdar - med radongaranti!

Radon i bostäder är mycket vanligare än man tror. De allra flesta vet inte om att de lever med radon i sitt hem. Kontakta oss och förklara er radonsituation så hjälper vi er!

Med 15 års erfarenhet inom radonområdet har vi kunskapen om hur man utreder och åtgärdar radon för att sänka radonhalten under gränsvärdet. Vi är utbildade inom mätteknik och radonåtgärder och är medlemmar i Svensk Radonförening.