Villa - Radonåtgärd/radonsanering

Vi är specialister på radonåtgärder. Med 15 års erfarenhet av radonområdet har vi ingående kunskap om vad som krävs för att sänka radonhalten under 200 Bq/m3 och vi kan erbjuda er tryggheten med radongaranti.

Med vår radongaranti kan ni känna er trygga att vi löser ert radonproblem. Oberoende av radonkälla så har vi en lösning. Vi lämnar alltid ett fast pris på våra åtgärder. Radongaranti lämnas i 95% av alla fall.

Radonfakta

  • Av markradon som är den vanligaste orsaken till förhöjda radonvärden är radonsug, radonbrunn och tätningar de vanligaste förekommande åtgärderna.
  • Med radon från byggnadsmaterialet jobbar man med att öka och förbättra ventilationen.
  • Med radon från vattnet luftas vattnet med hjälp av en radonavskiljare.
  • Många gånger krävs en kombination av dessa åtgärder för att kunna erbjuda er lägsta möjliga radonhalt.

Kontakta oss

Ärende

Kundcitat...